04 apr 2003 17:00

Kansspelen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heeft de Ministerraad, in tweede lezing(*), een ontwerp van koninklijk besluit (**) aangaande de werking en de administratie van zaken met kansspelen van klasse III, de modaliteiten van de aanvragen en de vorm van de licentie van klasse C.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heeft de Ministerraad, in tweede lezing(*), een ontwerp van koninklijk besluit (**) aangaande de werking en de administratie van zaken met kansspelen van klasse III, de modaliteiten van de aanvragen en de vorm van de licentie van klasse C.

Dit ontwerp, dat rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State, beoogt de invoering van de aanvraag, via elektronische weg, van een licentie van klasse C (vergunningsrecht op drankgelegenheden van sterke dranken) bij de Kansspelcommissie en de toekenning ervan door deze dienst. Het houdt eveneens rekening met de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen. (*) na advies van de Raad van State (**) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991, de wet van 20 december 2002, de wet van 28 december 1983 en de wet van 7 mei 1999.