04 apr 2003 17:00

Kansspelen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, van de heer Didier Reynder, Minister van Financiën en van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heurde de Minsiterraad, in tweede lezing (*) een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen van klasse III, de aanvraagbepalingen en aan de vorm van de vergunning van klasse C.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, van de heer Didier Reynder, Minister van Financiën en van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heurde de Minsiterraad, in tweede lezing (*) een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen van klasse III, de aanvraagbepalingen en aan de vorm van de vergunning van klasse C.

Het ontwerp, dat rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State, beoogt de elektronische invoering van de aanvraag voor een vergunning van klasse C (verstrekken van dranken) en de toekenning ervan door de Kansspelcommissie. Het houdt eveneens rekening met de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen. (*) na advies van de Raad van State (**) tot wijziging van de wet van 12 juni 1991, de wet van 20 december 2002, de wet van 28 december 1983 e nde wet van 7 mei 1999.