03 dec 2010 11:08

Kansspelen

Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2011

Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2011

De ministerrraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie vastlegt die de houders van de vergunningen van klasse A, A+, C, B, B+, E, F, F+ en G voor 2011 moeten betalen. Het gaat om een voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie Carl Devlies.

Vanaf 1 januari 2011 zullen ook de nieuwe vergunninghouders A+, B+, F, F+ en G een dergelijke bijdrage moeten betalen in uitvoering van de nieuwe wet op de kansspelen.

De nieuwe vergunninghouders van  klasse C (café met bingo) en klasse F (wedkantoren en dagbladhandels) zullen vanaf 1 januari een eenmalige bijdrage moeten betalen voor de duur van hun vergunning (respectievelijk vijf en drie jaar) in plaats van een jaarlijkse bijdrage.