05 apr 2024 20:19

Kapitaalverhoging voor de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Buitenlandse Handel Hadja Lahbib akkoord met de Belgische deelname in de kapitaalverhoging van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB).

De CEB is een multilaterale ontwikkelingsbank met een sociale roeping. Ze werd in 1956 door acht leden van de Raad van Europa, waaronder België, opgericht met de bedoeling een oplossing te vinden voor de vluchtelingenproblemen. Sindsdien heeft zij zich gericht op de sociale prioriteiten teneinde beter te kunnen bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie in Europa. Zo zet de CEB in op het verstrekken van financiering en technische expertise voor projecten met een grote sociale impact in haar lidstaten. De CEB heeft inmiddels 43 leden, met Oekraïne als recentste lid.

Gezien de grote vraag naar CEB-financiering en het hoge activiteitenniveau, keurde het Governing Board van de CEB in 2022 een kapitaalverhoging goed van 4,25 miljard euro (onderschreven kapitaal), waarvan 1,2 miljard euro te volstorten. De Gouverneur van de CEB nodigde België uit om een deel van de nieuwe aandelen te onderschrijven, overeenkomend met het aandeel van België in het huidige kapitaal. Het gaat over een bedrag van 127.505.000 euro aan onderschreven kapitaal, waarvan 36.007.412 euro te volstorten.

In dit kader gaat de ministerraad akkoord met de aanwending van een bedrag van 18.000.000 euro uit het Fonds Oekraïne voor de betaling van de eerste twee schijven van de Belgische deelname in de kapitaalverhoging.