28 mrt 2003 16:00

Kenniscentrum

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad de vier leden van de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum, die moeten voorgesteld worden door de regering, aangeduid.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad de vier leden van de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum, die moeten voorgesteld worden door de regering, aangeduid.

Het gaat over: 1. De heer Daniël Ferrette, effectief lid (met de h. Yves Roger als plaatsvervangend lid); 2. Mevrouw Lieve Van Ermen , effectief lid (met de h. Jan Van Emelen als plaatsvervangend lid); 3. De heer Jan Beeckmans, effectief lid (met de h. Daniël Desir als plaatsvervangend lid); 4. De heer Jean-Paul Gailly, effectief lid (met Mw. Brigitte Baland als plaatsvervangend lid).