07 nov 2003 16:00

Kennismanagement

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht (*) voor de uitwerking van een plan inzake kennismanagement in een functionele entiteit van de federale overheid en de levering van de methodologische instrumenten die hiertoe worden gebruikt.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht (*) voor de uitwerking van een plan inzake kennismanagement in een functionele entiteit van de federale overheid en de levering van de methodologische instrumenten die hiertoe worden gebruikt.

Hiertoe zal een beroep worden gedaan op de diensten van een ploeg van deskundigen inzake kennismanagement, belast met de ondersteuning van de leiding van het project op strategisch en operationeel vlak. Het is de bedoeling een pilootproject op te starten en de methodologie en de instrumenten die tijdens dit pilootproject gebruikt en gevalideerd zullen worden ter beschikking te stellen van het geheel van de federale overheidsdiensten. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting, in een omzendbrief van 6 maart 2003.