04 apr 2003 17:00

Keratinocyten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het afsluiten goed van een vierjarige overeenkomst (2003-2006) met de firma XCELLENTIS voor de levering van keratinocyten van de Huidbank van het Hospitaal Centrum Basis Koningin Astrid.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het afsluiten goed van een vierjarige overeenkomst (2003-2006) met de firma XCELLENTIS voor de levering van keratinocyten van de Huidbank van het Hospitaal Centrum Basis Koningin Astrid.

Deze overeenkomst in onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, heeft een geschatte waarde van 1 miljoen euro. Keratinocyten worden gebruikt voor het behandelen van donorsites met allogene culturen om meerdere afnames te waarborgen bij patiënten met minimum meer dan 60% totale verbranden lichaamsoppervlakte of bij oudere patiënten.