10 sep 2021 11:40

Khattabi : De klimaatcrisis is een sanitaire crisis

Naar aanleiding van de publicatie van de studie “Impact van de klimaatverandering op het gezondheidszorgsysteem in België”, uitgevoerd door VITO, Möbius en Sciensano in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, steunt minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi de oproep die enkele dagen geleden werd gedaan door meer dan 200 medische en gezondheidstijdsschriften en waarbij gewaarschuwd werd voor de impact van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid. De minister roept nogmaals op om, overeenkomstig het beginsel “One World, One Health”, de link te zien tussen de klimaatuitdaging en de gezondheid.

De klimaatverandering houdt risico’s in voor alle sectoren van onze samenlevingen: energie, landbouw, infrastructuren, verzekeringen, enzovoort, en het Lancet Countdown rapport 2020 geeft aan dat de gevolgen van die verandering in de komende decennia nog erger zullen worden voor de gezondheid van mens en milieu.

“De klimaatontregeling vormt een enorme uitdaging waarop een driedubbel antwoord moet worden gegeven: mitigatie om het oncontroleerbare te vermijden, adaptatie om het onvermijdbare te beheren, en tevens verlies en schade. In dat opzicht moet ook ons gezondheidszorgsysteem zich voorbereiden op deze driedubbele uitdaging.  De studie van de FOD Gezondheid roept op om dringend en gelijktijdig werk te maken van de klimaat-, de biodiversiteits- en de gezondheidsuitdaging; daartoe worden 61 concrete voorstellen naar voren geschoven. Er mag niets aan het toeval overgelaten worden!”, benadrukt de minister.

Tot slot stelt de minister nog het volgende: “Het belang van het principe “One World, One Health”, waarbij gesteld wordt dat de verschillende gezondheidspijlers - van mens, dier, plant en milieu - onlosmakelijk met elkaar verweven zijn, is de jongste maanden meer dan ooit gebleken. De negatieve impact van het leefmilieu en van ons klimaat op de menselijke gezondheid valt niet te ontkennen. Een systeembenadering is op zijn plaats.”

 

De studie kan geraadpleegd worden op klimaat.be en de auteurs van de studie zullen de resultaten ervan presenteren op een seminarie dat op 17 september plaatsvindt.