26 jan 2024 17:09

Kieswet: bijzitters en secretarissen van de hoofdbureaus bij voorkeur van dezelfde kieskring

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed dat bepaalt dat de bijzitters en secretarissen van de hoofdbureaus van de kieskringen bij voorkeur kiezers van dezelfde kieskring zijn.

Voorzitters van rechtbanken van eerste aanleg hebben erop gewezen dat de leden van hun griffie die zullen meewerken aan de verrichtingen van de hoofdbureaus, niet noodzakelijk kiezers van de kieskring zijn.

Om ervoor te zorgen dat het werk van deze bureaus vlot verloopt, wordt bepaald dat de bijzitters en secretarissen van deze bureaus bij voorkeur kiezers van de kieskring zijn. Het Kieswetboek en in de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement worden in die zin aangepast.

Het ontwerp wordt voor dringend advies overgemaakt aan de Raad van State.