27 jan 2012 18:10

Kinesitherapeuten

Verlenging van voorlopige RISIV-nummers van kinesitherapeuten

De ministerraad keurt de algemene verlenging tot na 31 januari 2012 goed van de voorlopige RIZIV-nummers van de kinesitherapeuten die na afloop van het SELOR-examen van 29 oktober niet geselecteerd waren.

Ter herinnering: 21 Franstalige kinesitherapeuten die na afloop van het examen niet geselecteerd waren, gingen bij de Raad van State in beroep. Ze vroegen de schorsing en vernietiging van de uitslag van het examen, waarvan na afloop slechts 261 kinesistherapeuten een defintief RIZIV-nummer kregen. De 201 andere kinesistherapeuten die zich voor het examen inschreven verloren zo hun voorlopig RIZIV-nummer.

In december gaf de Raad van State de 21 kinestherapeuten in eerste instantie gelijk en beval tijdelijk de verlenging van de voorlopige RIZIV-nummer. Ze kunnen dus verder als zelfstandige aan de slag blijven, tot de Raad van State zich over de annulatieprocedure heeft uitgesproken, wat in principe binnen zes maanden zou afgelopen zijn.

Volgens de minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx schept de beslissing van de Raad van State om de voorlopige RIZIV-nummers te verlengen een overduidelijke ongelijkheid en discriminatie ten aanzien van de 180 andere niet-geselecteerde kinesitherapeuten.

De minister stelde haar collega's in de regering dus voor om alle niet-geselecteerde kinesitherapeuten een algemene verlenging van de voorlopige RIZIV-nummers toe te kennen. De verlenging is geldig tot maximum 30 dagen na een eventueel annulatiearrest van de Raad van State.

Ondertussen zet de minister het overleg met de gemeenschappen verder om, in overeenstemming met het regeerakkoord, de afschaffing van het examen door te voeren.