09 jan 2019 12:14

Kingdom of Belgium new € 6.0 billion 0.90% 10-year OLO 87 - benchmark: Samenvatting van de uitgifte

Dit persbericht is enkel beschikbaar in het Engels.
Zie pdf-bestand in bijlage.