27 sep 2002 17:00

Klinische biologie

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed aangaande de voorwaarden voor de machtiging van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die behoren tot de klinische biologie.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed aangaande de voorwaarden voor de machtiging van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die behoren tot de klinische biologie.

Dit ontwerp strekt ertoe de benoemingsprocedure te wijzigen van de leden van de commissie die belast is met het verstrekken van advies over de aanvragen ingediend door apothekers om gemachtigd te worden voor het verrichten van verstrekkingen van klinische biologie. Het ontwerp voorziet dat de Universiteit van Antwerpen wordt toegevoegd aan de lijst van universiteiten die vier leden voor de Nederlandstalige kamer van de Commissie voordragen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1964.