12 mrt 2004 16:00

Klinische biologie en medische beeldvorming

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming in 2003, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming in 2003, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

De weerhouden begroting bedraagt 818.379.000 euro voor de klinische biologie, 773.757.000 euro voor de medische beeldvorming en 3.154.841.000 euro voor de andere sectoren. In de berekeningen is rekening gehouden met: - de verbruikstrend van de vorige jaren alsook met de honoraria en de normale vergoedingstarieven van 2003; - de toewijzing, op 1 januari 2003 en voor een periode van zes maanden, van de helft van de algebraïsche verschillen van 2001.