20 nov 2002 16:00

Klinische zorgen

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek.

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek.

Dit voorontwerp van wet heeft als doel de drie volgende ontwerpen te hergroeperen in één enkele wet (**): - de klinische psychologie; - de klinische seksuologie; - de klinische orthopedagogiek. Het advies van de Raad van State werd dus gevolgd. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit nummer 78 van 10 november 1967. (**) die de drie voorontwerpen coördineert met als resultaat één enkel ontwerp dat de drie nieuwe hoofdstukken in het koninklijk besluit nummer 78 integreert.