05 mrt 2010 12:35

KMO-plan

Uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon

Uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat het beroep van landmeter-expert toelaat tot de vennootschapsvorm. Het voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle voert het KMO-plan uit dat de ministerraad op 10 oktober 2008 heeft goedgekeurd. 

Voortaan kunnen landmeter-experten hun beroep uitoefenen onder de vennootschapsvorm. Dat betekent dat de aansprakelijkheid die gepaard gaat met de uitoefening van het beroep gedragen wordt door een rechtspersoon en niet langer door de natuurlijke persoon. 

De vennootschap moet aan strenge normen voldoen op het vlak van de samenstelling. Daarnaast blijven ook de regelgevingen van de ordes en beroepsinstituten van toepassing.

(*) betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert.