30 jun 2006 17:00

Koloniale pensioenen

Wijziging van de gelijkstellingstabellen voor de perequatie van de koloniale pensioenen

Wijziging van de gelijkstellingstabellen voor de perequatie van de koloniale pensioenen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika en tot beperking van de daaruit voortvloeiende pensioenverhoging. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Pensioenen Bruno Tobback. De wet bepaalt dat de pensioenen voor de perequatie gekoppeld zijn aan de evolutie van de weddeschalen die verbonden zijn aan bepaalde gemene graden uit de moederlandse administratie. Die gemene graden zijn omschreven in gelijkstellingstabellen. Iedere verhoging van het maximum van de weddeschaal verbonden aan de gelijkstellingsgraden geeft aanleiding tot een automatische perequatie van de pensioenen die ermee verbonden zijn. Het ontwerp past de gelijkstellingstabellen aan zodat ze overeenkomen met de gemene graden waar ze naar verwijzen. De wijziging is het gevolg van de integratie van de ambtenaren van niveau 1 en 2 in de niveaus A en C. De perequatie is beperkt tot 5% per jaar. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.