20 jul 2005 17:00

Koning Boudewijnstichting - BOIC

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd tot vastlegging van de jaarlijks toegekende bedragen aan de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd tot vastlegging van de jaarlijks toegekende bedragen aan de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij.

Om de planning van hun verbintenissen op langere termijn te vergemakkelijken, wensen de Koning Boudewijnstichting en het BOIC de garantie te bekomen dat ze gedurende verschillende opeenvolgende jaren een vastgelegde betoelaging kunnen genieten ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij en dit vanaf het dienstjaar 2006. Wat de Koning Boudewijnstichting betreft, garandeert het ontwerpbesluit een vastgelegde dotatie van 12.147.581 euro gedurende 5 opeenvolgende jaren (van 2006 tot 2010). Voor het BOIC wordt een vastgelegde subsidie gegarandeerd van 1.860.000 euro gedurende 4 opeenvolgende jaren (van 2006 tot 2009).