18 feb 2020 18:31

Koning Filip maakt tijdens werkbezoek kennis met digitale RSZ

Vandaag bracht Zijne Majesteit Koning Filip een werkbezoek aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Met dat bezoek zette de koning de 75ste verjaardag van de RSZ de nodige luister bij.

Bij zijn verwelkoming legde administrateur-generaal Koen Snyders de nadruk op het belang van de sociale zekerheid voor de samenleving. Zo kreeg België 75 jaar geleden voor het eerst een verplicht en veralgemeend stelsel voor alle takken van de sociale zekerheid. De nieuwe aanpak schiep een klimaat van rust, waardoor het herstel en de wederopbouw na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog gemakkelijker verliep. Ook in latere crisismomenten bewees de sociale zekerheid haar stabiliserende kracht. Grote economische transities, van de steenkoolcrisis tot en met de bankencrash van 2008, richtten in België minder schade aan dan in veel andere landen. De sociale zekerheid fungeerde als een buffer die de zwaarste schokken hielp op te vangen. Het lijkt een paradox, maar sociale zekerheid en economische vooruitgang gaan hand in hand.

Verder schetste Koen Snyders een beeld van de RSZ als een hypermoderne IT-gedreven organisatie met 90 % tevreden of zeer tevreden medewerkers.

Digitale organisatie

Koning Filip kreeg vervolgens een rondleiding door de RSZ, waarin hij zelf kon vaststellen dat ook de administratieve organisatie van de sociale zekerheid, en de RSZ in het bijzonder, bij de tijd is gebleven.

De RSZ zet al sinds de jaren negentig sterk in op informatisering. Aangifteprocessen verlopen volledig elektronisch op basis van een doorgedreven elektronische gegevensuitwisseling met de werkgevers en de collega-instellingen.

Medewerkers vertelden de koning hoe al hun toepassingen, gegevens en werkprocessen in toenemende mate worden samengebracht in een digitale werkomgeving. Aan de hand van een filmpje over een dag bij de RSZ kreeg de koning een beeld van de veelheid aan taken en opdrachten waarmee de RSZ-medewerkers dagelijks bezig zijn.

Daarnaast kijkt de RSZ ook vooruit en experimenteert volop met diverse vormen van artificiële intelligentie en doorgedreven automatisering. Koning Filip kreeg een demonstratie van een experiment met een stemgestuurde Dimona-aangifte. En hij keek met veel belangstelling naar de robot Nora waarmee de RSZ tests uitvoert aan zijn onthaal.

Bijzondere aandacht was er voor de strijd tegen de sociale fraude en mensenhandel, een thema dat destijds koning Boudewijn al nauw aan het hart lag. De RSZ-inspectie speelt daarin een centrale rol. Ook hier heeft de tijd niet stilgestaan. Voor de detectie van allerlei vormen van misbruik maakt de RSZ in toenemende mate gebruik van doorgedreven, op artificiële intelligentie gebaseerde algoritmen.

Sport en gezondheid

De RSZ hecht veel belang aan de gezondheid en het welbevinden van zijn werknemers. Tijdens een grondige renovatie van zijn hoofdgebouw, een paar jaar geleden, investeerde de RSZ daarom in een nieuwe kantoorinrichting met open ruimte en veel licht, een goed uitgeruste sportzaal en een uitstekend bedrijfsrestaurant. Een bezoekje aan die twee voorzieningen mocht daarom niet ontbreken. In de sportzaal kreeg de vorst een RSZ-sportshirt aangeboden, een aandenken dat hij als fervente loper naar waarde wist te schatten!