09 jan 2020 05:00

Koning Filip steekt de Brusselse daklozen een warm hart onder de riem

Koning Filip heeft woensdagavond een bezoek gebracht aan de daklozenopvang in Etterbeek. Nu de kerstperiode en initiatieven zoals Viva for LifeDe Warmste Week en Rode Neuzen Dag achter de rug zijn, is het belangrijk om de meest kwetsbaren in onze samenleving alsook de vele organisaties die zich om hen bekommeren niet uit het oog te verliezen.

Het centrum dat sinds december 2018 in de Trierstraat dagelijks open is, vangt momenteel 257 daklozen op waarvan 147 mannen en 110 vrouwen. Hiermee zit dit centrum dat gespecialiseerd is in medische en psychosociale begeleiding alsook in de opvang van minderjarigen, aan haar maximumcapaciteit. Van de 257 bewoners zijn er 74 minderjarig waarvan 21 zelfs jonger dan 3 jaar (zie verder voor het overzicht).

Dankzij een financiële ondersteuning van 1.322.488 euro door Minister van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Nathalie Muylle wordt de coördinatie van deze opvang gegarandeerd door de Franstalige afdeling van het Belgische Rode Kruis. Uniek aan deze daklozenopvang is dat naast het aanbieden van een slaapplaats, sanitair, maaltijden … verschillende hulporganisaties onder 1 dak samen worden gebracht. 

Zo staan medewerkers van het CAW Brussel in voor de psychosociale begeleiding van de bewoners en zorgen zij tevens voor de toeleiding naar de reguliere hulpverlening. Dokters van de Wereld zorgt op haar beurt voor de medische dienstverlening waarvoor nauw wordt samengewerkt met het OCMW van Brussel.

Bijzonder is dat het opvangcentrum 24 op 24 uur open is. Daklozen kunnen ook meerdere nachten in het centrum verblijven en worden zelfs aangemoedigd om minstens één maand te blijven. Dit stelt hen in staat om afstand te nemen van de dagelijkse zorgen die gepaard gaan met een leven op straat en biedt hen een kans om even tot rust te komen. Deze permanente opening creëert tevens een stabiele omgeving om beroep te doen op de diensten van het CAW, de Dokters van de Wereld en het OCMW Brussel.

Voor de minderjarigen die verspreid over verschillende scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest les volgen zijn er ook naschoolse programma’s opgesteld. Deze activiteiten die in het centrum doorgaan, bieden de kinderen een veilige omgeving om zowel hun huiswerk te doen als om te ontspannen samen met de andere kinderen. 

Bezoek Koning Filip aan daklozenopvang te Brussel