07 nov 2003 16:00

Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van het investeringsdossier (*) met betrekking tot de renovatie van de Janletvleugel van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de vastlegging van het investeringsdossier (*) met betrekking tot de renovatie van de Janletvleugel van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België.

Als aannemer werd de S.A. Polytherm weerhouden. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.