18 nov 2008 19:53

Koninklijke dotatie wordt afgestemd op gezondheidsindex

Brussel, 18 november 2008
In overleg met de fractievoorzitters van de meerderheid heeft de regering, in gemeenschappelijk akkoord met het Paleis, beslist om aan het Parlement voor te stellen om het indexeringssysteem van de civiele lijst en de prinselijke dotaties af te stemmen op de gezondheidsindex.

Deze vervanging van de index der consumptieprijzen door de gezondheidsindex houdt geen wijziging in van de civiele lijst in de zin van artikel 89 van de grondwet dat bepaalt dat de civiele lijst wordt vastgesteld voor de duur van de regeerperiode.

Brussel, 18 november 2008

In overleg met de fractievoorzitters van de meerderheid heeft de regering, in gemeenschappelijk akkoord met het Paleis, beslist om aan het Parlement voor te stellen om het indexeringssysteem van de civiele lijst en de prinselijke dotaties af te stemmen op de gezondheidsindex.


Deze vervanging van de index der consumptieprijzen door de gezondheidsindex houdt geen wijziging in van de civiele lijst in de zin van artikel 89 van de grondwet dat bepaalt dat de civiele lijst wordt vastgesteld voor de duur van de regeerperiode.


Zij houdt rekening met het feit dat het merendeel van de inkomens en uitkeringen het voorwerp uitmaakt van eenzelfde indexeringsmechanisme.


Voor verdere informatie :
Peter Poulussen - Woordvoerder eerste minister
T. : 02 501 02 06 - 0475 95 11 68
E-mail : peter.poulussen@premier.fed.be
Dominique Dehaene – Adjunct-woordvoerder eerste minister
T. : 02 501 02 44 - 0495 24 43 64
E-mail : Dominique.dehaene@premier.fed.be

Wetstraat 16
B-1000 Bruxelles