19 sep 2003 19:00

Koninklijke Militaire School

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract voor de uitbating en totale waarborg van de technische installaties in de Koninklijke Militaire School te Brussel.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract voor de uitbating en totale waarborg van de technische installaties in de Koninklijke Militaire School te Brussel.

De Koninklijke Militaire School beschikt niet over geschikt personeel om de uitbating te waarborgen van de thermische, hydraulische en elektromechanische installaties. Hiervoor dient een contract afgesloten te worden met een gespecialiseerde firma.