23 dec 2004 16:00

Koninklijke Munt van België

De Ministerraad gaf opdracht aan de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om tegen maart 2005 de oprichting van een nv van publiek recht Koninklijke Munt van België voor te bereiden.

De Ministerraad gaf opdracht aan de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om tegen maart 2005 de oprichting van een nv van publiek recht Koninklijke Munt van België voor te bereiden.

Men zal namelijk de nodige maatregelen moeten nemen om een kapitaalsinbreng van de Staat in de nv van publiek recht voor te bereiden. De Minister van Financiën zal ook met de Nationale Bank van België de contacten leggen om een eventuele samenwerking voor te bereiden en talrijke synergieën mogelijk te maken. De Nationale Bank zou eventueel aandeelhouder kunnen worden. Een deelname van een handelspartner op middellange termijn is echter niet uitgesloten. De nv van publiek recht zal een aparte boekhouding voeren voor commerciële en niet-commerciële activiteiten. Zo zal ze instaan voor de werking van de openbare dienst en van de niet-verlieslatende handelsactiviteiten. Ze blijft echter een rechtsentiteit. Het huidige personeel zal haar statuut behouden.