24 jun 2005 17:00

Koninklijke Muntschouwburg

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de heer Peter de Caluwe tot directeur van de Koninklijke Muntschouwburg.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de heer Peter de Caluwe tot directeur van de Koninklijke Muntschouwburg.

De heer Bernard Foccroulle, de huidige directeur van de Koninklijke Muntschouwburg, diende in december 2004 zijn ontslag in. Hij heeft echter aanvaard tot 30 juni 2007 in functie te blijven. De nieuwe directeur werd nu al aangewezen, zodat hij over de nodige tijd beschikt om de operaseizoenen voor te bereiden waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn. Het bericht van vacante betrekking werd dan ook bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2005. Eenentwintig kandidaturen werden ingediend binnen de toegestane termijn, hetzij per 31 maart 2005. De Raad van Bestuur was unaniem van mening dat de heer Peter de Caluwe de meest geschikte kandidaat is om de functie van directeur bij de Koninklijke Muntschouwburg uit te oefenen. Hij werkt momenteel voor de Nederlandse Opera en was reeds vroeger actief bij de Koninklijke Muntschouwburg.