04 feb 2022 10:52

Kopstuk Islam-partij veroordeeld op basis van Seksismewet

Brussel, 4 februari 2022 - Op 2 februari 2022 heeft het Brusselse hof van beroep Dhr. Redouane Ahrouch, medeoprichter en leider van de Islam-partij, veroordeeld op grond van de Seksismewet.

In 2018 maakte Redouane Ahrouch tijdens een televisieprogramma seksistische opmerkingen en weigerde hij met de presentatrice van het programma, mevrouw Praet, te spreken en zelfs haar aan te kijken. Dit specifiek omdat zij een vrouw was.

Mevrouw Praet en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben de zaak voor de strafrechter gebracht. De heer Ahrouch werd veroordeeld wegens discriminatie, maar ging meteen in beroep tegen het vonnis.

Op woensdag 2 februari heeft het Brusselse hof van beroep De heer Ahrouch op grond van de Seksismewet veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Hij moet ook 1000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en 1 symbolische euro aan het Instituut. In zijn arrest onderstreepte het hof de ernst van de feiten die "niet alleen een bepaalde vrouw hebben geschaad, die wordt veracht omdat zij een vrouw is", maar ook "een fundamentele waarde van onze democratische samenleving hebben geschaad, namelijk de gelijkheid van vrouwen en mannen".

Tot slot antwoordt het hof de heer Ahrouch, die zich beroept op zijn recht van vrije meningsuiting, dat de verdediging van de fundamentele waarde van de gelijkheid van mannen en vrouwen beperkingen van de vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt.

Perscontact
Sofie Peeters
0485/182131

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer