22 dec 2023 20:41

Korte procedure bij de Raad van State voor de vergoeding van slachtoffers van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed betreffende het beroep bij de Raad van State met betrekking tot de vergoeding van slachtoffers van terrorisme.

Met het wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van een daad van terrorisme en betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme (artikel 45) wordt de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme opgeheven. Bijgevolg dient de verwijzing naar deze wet in artikel 30, §2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State te worden vervangen door een verwijzing naar de nieuwe wet.

Het is nog steeds de bedoeling de snelle vergoeding van de slachtoffers van terrorisme niet al te veel te vertragen in geval van een beroep bij de Raad van State, waardoor blijvend wordt voorzien dat het beroep bij voorrang zal worden behandeld via de korte debattenprocedure.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.