13 jan 2006 16:00

Korting gasfactuur

Korting van 227.175.030 euro op de energiefacturen toegekend aan de gezinnen voor het verbruik van huisbrandolie, propaangas in bulk, lamppetroleum en aardgas

Korting van 227.175.030 euro op de energiefacturen toegekend aan de gezinnen voor het verbruik van huisbrandolie, propaangas in bulk, lamppetroleum en aardgas

De Ministerraad keurde een korting goed op de energiefacturen van de gebruikers van huisbrandolie, propaangas in bulk, lamppetroleum en aardgas. De korting bedraagt 227.175.030 euro. De Regering heeft zich gedurende enkele maanden bezig gehouden met het dossier 'energiecrisis' betreffende een tussenkomst voor de energiefacturen ten gevolge van de prijsstijging van de petroleumproducten. Wat huisbrandolie betreft, werd een toelage voorzien van maximaal 17,35% van de leveringsprijs van de huisbrandolie, evenwel beperkt tot het gedeelte van de prijs boven 0,50 euro per liter, voor de periode van 1 juni 2005 tot en met 31 december 2005. 1.253.961 gezinnen hebben reeds of zullen weldra gemiddeld 101 euro ontvangen. De Ministerraad besliste een gelijksoortige korting van 17,35% voor propaan in bulk en lamppetroleum te verlenen. De 78.000 gezinnen die zich verwarmen met deze twee energiebronnen zullen gemiddeld respectievelijk 30 euro en 139 euro ontvangen. Rekening houdend met de afhankelijkheid van de aardgasprijs van de prijs van de aardolie en de specifieke factureringswijze van aardgas heeft de Ministerraad beslist een korting van 6,40 % voor aardgas toe te kennen voor het 1ste semester 2006. De terugbetaling zal gebeuren door middel van een gemiddelde korting van 44 euro op de jaarlijkse afrekening van 2.200.000 gezinnen. Zie tabel in bijlage De Regering zal het dossier blijven opvolgen en onderhandelingen opstarten met de aardgassector voor de prefinanciering van de tussenkomst.