09 mei 2003 17:00

Kraamgeld en adoptiepremies

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot het kraamgeld en de adoptiepremies.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot het kraamgeld en de adoptiepremies.

Het betreft meer bepaald aanpassingen aan sommige bepalingen van de programmawet van 24 december 2002. Deze hebben onder meer betrekking op: - de toekenning van het kraamgeld ; - de vaststelling van de adoptiepremie en de toekenningsmodaliteiten ervan; - de aanpassing van de reglementaire tekst aan het begrip "feitelijk gezin". Deze hervorming slaat op 6.244 gezinnen en 13.051 kinderen. Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van de gewaarborgde gezinsbijslag.