16 dec 2022 17:53

Kredieten voor de organisatie van het lopende terrorismeproces

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de verdeling goed van de kredieten voor 2022 voor het tijdelijke gerechtsgebouw Justitia en een webradio voor het proces naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.

De nodige kredieten worden vastgelegd voor de overheidsopdracht voor de ondersteunende diensten en het facilitair beheer voor de organisatie van het proces. Dit behelst onder meer de inrichting van de site voor het proces, de bewaking en het onderhoud.

Daarnaast worden ook kredieten vrijgemaakt voor een overheidsopdracht voor het opzetten van een webradio, zodat de vele (vaak niet in België residerende) betrokken (burgerlijke) partijen het volledige proces kunnen volgen via een afgeschermd digitaal kanaal.