05 mrt 2004 16:00

Kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging, betreffende insolventieprocedures, van de wet (*) op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van de wet (**) betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging, betreffende insolventieprocedures, van de wet (*) op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van de wet (**) betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Dit voorontwerp heeft de omzetting in Belgisch recht tot doel van de Europese richtlijnen (***) betreffende de sanering en de liquidatie van de verzekeringsondernemingen en de kredietinstellingen. Het uitgangspunt van de richtlijnen is eenheid brengen in de rechterlijke bevoegdheidsregels en in de conflictregels door de Lidstaat van herkomst een exclusieve bevoegdheid toe te kennen. Het voorontwerp van wet werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 22 maart 1993. (**) van 9 juli 1975. (***) 2001/17/EG en 2001/24/EG.