25 apr 2003 17:00

Kringloopfonds

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Sociale Economie, van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van het "Kringloopfonds" (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Sociale Economie, van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van het "Kringloopfonds" (*).

Dit ontwerp, dat reeds door de Ministerraad werd goedgekeurd (**), heeft sindsdien een aantal kleine wijzigingen ondergaan met betrekking tot de statuten van het Fonds. Ter herinnering: het Fonds heeft als doelstelling bijkomende middelen te investeren in de sociale en duurzame economie. Deze middelen kunnen de vorm aannemen van participaties of van leningen in de sector van de sociale en duurzame economie. (*) in uitvoering van Hoofdstuk 11 van Titel IV van de programmawet. (**) zie bericht nr. 66 van de Ministerraad van 4 april 2003.