16 mei 2008 11:15

Kringloopfonds

Financiering van de terugbetaling van de obligaties van het Kringloopfonds

Financiering van de terugbetaling van de obligaties van het Kringloopfonds

De ministerraad heeft kennis genomen van een oriëntatienota over de financiering van de terugbetaling van de obligaties van het Kringloopfonds. De eerste obligaties van het kringloopfonds vervallen op 27 juni 2008. Dan moet het fonds de 13.000 obligatiehouders terugbetalen. 

Minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena heeft daarom een scenario voor de terugbetaling voorgesteld. Dat scenario bestaat uit een banklening voor de financiering van de terugbetaling, waarvan de minister van Maatschappelijke Integratie en de minister van Financiën de modaliteiten zullen bepalen. De federale staat verleent zijn waarborg enkel aan de leningen en de participaties die toegekend zijn, toen het fonds federaal was.

De gewesten worden betrokken bij het beheer van het fonds: de raad van bestuur wordt uitgebreid met vertegenwoordigers van de gewesten. Zodra ze hun strategie om het fonds te ontwikkelen hebben bepaald, kan het fonds een nieuwe obligatielening uitgeven. Die lening wordt dan gewaarborgd door de gewesten met aparte boekhouding.  

De Federale investeringsmaatschappij heeft op 13 mei 2003 het Kringloopfonds opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk. Het fonds bood   een ethische beleggingsformule aan met staatswaarborg: obligaties met een looptijd van minstens vijf jaar aan een intrestvoet van 3,125%. Daarnaast ondersteunde het fonds de duurzame en sociale economie door middel van tussenkomsten zoals kapitaalparticipaties en de toekenning van leningen aan organisaties en ondernemingen die deel uitmaken van de sociale en duurzame economie.