03 mei 1996 17:00

Kruispuntbank neemt personeel over van de Maatschappij voor Mechanogra
fie (MVM)