07 nov 2003 16:00

Kruispuntbank Ondernemingen

Op voorstel van de heren Guy Verhofstadt, Eerste Minister, Vincent van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Peter Vanveldhoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, en de dames Fientje Moerman, Minister van Economie, en Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, nam de Ministerraad acte van de evolutie van de werking van de kruispuntbank van de ondernemingen (KBO).

Op voorstel van de heren Guy Verhofstadt, Eerste Minister, Vincent van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Peter Vanveldhoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, en de dames Fientje Moerman, Minister van Economie, en Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, nam de Ministerraad acte van de evolutie van de werking van de kruispuntbank van de ondernemingen (KBO).

De Raad heeft de prioriteiten goedgekeurd die gepland zijn voor de komende maanden. Onder deze prioriteiten gelden: - de uitbouw van een monitoringsysteem; - het opmaken van een lijst van de meest acute juridische problemen die zich bij de implementatie van de KBO stellen; - het uitvoeren van een professioneel testplan bestaande ICT-architectuur; - het onderhandelen van een addendum aan het contract met Computer Associates; - een grondige analyse van de problemen met de "attestendatabank". Voor het jaar 2004 heeft de regering een bijkomende begroting voorzien van 4,5 miljoen Euro (waarvan 500.000 Euro voor het communicatiebeleid) voor de werking en verdere ontwikkeling van de KBO. Deze laatste budgetten zullen enkel aangesproken worden op voorstel of na advies van het executief comité van de KBO, overeenkomstig de prioriteiten bepaald door het strategisch comité.