25 sep 2009 12:58

Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Mandaten van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal bij Kruispuntbank van de sociale zekerheid verlengd

Mandaten van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal bij Kruispuntbank van de sociale zekerheid verlengd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet beslist de mandaten van de heer Frank Robben, administrateur-generaal, en de heer Emmanuel Quintin, adjunct-administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor zes jaar te hernieuwen. 
De heer Frank Robben en de heer Emmanuel Quintin zijn de huidige administrateurs en kregen een positieve beoordeling. Hun mandaat wordt vanaf 1 oktober 2009 hernieuwd.