25 apr 2003 17:00

Kruispuntbank van Ondernemingen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De betrokken wetsartikelen zullen de huidige wetgeving en reglementering op het handels- en ambachtsregister vervangen. Het ontwerp moet de inschrijvingsprocedure voor zelfstandigen en ondernemingen vereenvoudigen. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.