07 mei 2004 17:00

Kruispuntbank van Ondernemingen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten.

Het ontwerp laat toe de erkende ondernemingsloketten vrij te stellen van het doorstorten van inschrijvingsrechten, die ze hebben ontvangen in de periode van 1 juli 2003 tot 31 december 2003, met uitzondering van de verschuldigde BTW. Deze niet-teruggave wordt gerechtvaardigd door de grote moeilijkheden die de ondernemingsloketten hebben gekend als gevolg van de gebrekkige werking van de Kruispuntbank van Ondernemingen tijdens die periode en door de meerkost van de aangewende alternatieve procedure. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 28 mei 2003.