02 feb 2007 16:00

Kunstenaars met beperkte activiteit

Vrijstelling van belasting op bepaalde vergoedingen van kunstenaars die een beperkte activiteit uitoefenen

Vrijstelling van belasting op bepaalde vergoedingen van kunstenaars die een beperkte activiteit uitoefenen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wijzigt voor kunstenaars die een beperkte activiteit uitoefenen. De maatregel kent een vrijstelling van belasting toe op bepaalde vergoedingen uitbetaald aan kunstenaars die een beperkte activiteit uitoefenen. Het gaat om vergoedingen die niet meer bedragen dan 2000 euro per jaar en 100 euro per dag. Een specifieke indexatieregel wordt ingevoerd om de geïndexeerde bedragen in fiscale en sociale materies te laten overeenstemmen.