27 jun 2024 15:24

Lagere financieringsbehoeften in het bijgewerkte financieringsplan voor 2024

Het Agentschap van de Schuld deelt mee dat het verwacht dat de bruto financieringsbehoeften voor 2024 met 2,21 miljard euro zullen dalen tot 50,71 miljard euro (zie tabel in bijlage).

Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de netto financieringsbehoeften, die nu naar verwachting 19,38 miljard euro zullen bedragen.

Hierdoor daalt ook de geplande langetermijnfinanciering tot 43,33 miljard euro en blijft het bedrag aan OLO-uitgiften stabiel op 41,00 miljard euro.

Het Agentschap van de Schuld verwacht nu dat het uitstaande bedrag van schatkistcertificaten met 12,00 miljard euro zal toenemen. Het uitstaande bedrag van de Staatsbons op 1 jaar (het Belgische schuldpapier voor particulieren) zou daarentegen dalen met 16,61 miljard euro, wat neerkomt op een totale uitgifte van 5,28 miljard euro van dit product in de loop van 2024.