06 mei 2013 15:36

Lancering van de economische studie over België van de OESO op dinsdag 7 mei 2013 in Brussel

De laatste economische studie die de OESO maakte over België en die verschijnt op 7 mei 2013, onderzoekt het herstellingsvermogen van het land ten opzichte van de economische wereldcrisis en de acties die het moet ondernemen om de groei te stimuleren en nieuwe jobs te creëren. De studie stelt de grote lijnen voor van de mogelijke hervormingen om de concurrentiekracht te verbeteren en de levensvatbaarheid van de overheidsfinanciën te helpen verzekeren, met name in de gezondheidszorg die zich moet aanpassen aan de snel ouder wordende bevolking. Een speciaal hoofdstuk evalueert of de bestaande transportinfrastructuur volstaat om te beantwoorden aan de economische en milieu-uitdagingen van de toekomst.

Jens Høj, hoofdeconoom bij de OESO zal de studie voorstellen tijdens de persconferentie. De journalisten kunnen de studie voor onmiddellijke verspreiding vinden op de website van de OESO die beveiligd is met een paswoord (fr), dit vanaf 11u Parijse tijd.

Een samenvatting met de belangrijkste conclusies van de studie kan gratis verkregen worden in pdf-formaat op de website van de OESO, op het adres www.oecd.org/belgium/belgium-2013.htm. U wordt verzocht deze link te vermelden in uw artikel over deze studie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Mediarelaties van de OESO (+33 1 45 24 97 00, news.contact@oecd.org).

Journalisten kunnen vooraf toegang krijgen tot de elektronische versie van de economische studie van de OESO over België, onder embargo, de dag vóór de verschijningsdatum.

De studie wordt enkel op uitdrukkelijk verzoek vervroegd per mail verstuurd. Door de studie onder embargo aan te vragen, verbinden de journalisten zich ertoe om de embargoprocedures van de OESO na te leven. Aanvragen om de studie per mail te krijgen of voor een toegangscode tot de beveiligde site moeten via mail naar het volgende adres worden verstuurd: embargo@oecd.org.

Over de OESO: de OESO is een wereldforum over economisch beleid. Zij levert analyses en adviezen aan haar 34 lidstaten en aan andere landen op wereldschaal en moedigt een beter beleid aan voor een beter leven.