28 feb 2014 10:50

Nauwere samenwerking tussen Internationaal Perscentrum en API-IPA

Het Résidence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel en API-IPA (Agence de la Presse Internationale, International Press Association) hebben de handen in elkaar geslagen om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de internationale "MediaHub" in het Résidence Palace (Wetstraat 155C, 1040 Brussel).

Het Internationaal Perscentrum is een platform voor diensten, ontmoeting en uitwisseling dat zich richt tot de meer dan 1.000 buitenlandse correspondenten die bij de internationale instellingen zijn geaccrediteerd en de Belgische pers in Brussel. De doelstelling bestaat erin om het onthaal te verbeteren van de buitenlandse correspondenten, om de contacten te bevorderen met het Belgische en Europese middenveld, de economische actoren, de onderzoekssector en de universiteiten, en om de buitenlandse correspondenten en de Belgische journalisten bijeen te brengen.

Op het programma in het kader van de versterkte samenwerking met API-IPA: "API Hours" (persbriefings met achtergrond omtrent Europese aangelegenheden) en "newcomers briefings" in samenwerking met Journalists@YourService, enz. en niet te vergeten de oprichting van de "International Media Club @ Résidence Palace", waar journalisten elkaar in een informeel en ontspannen kader zullen kunnen ontmoeten.

Op 14 februari 2014 werd in dat kader een "Memorandum of Understanding" ondertekend tussen API-IPA en het Résidence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel (Federale overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister). Dit initiatief wordt tevens ondersteund door de Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlanse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Defensie.

Op de foto (vlnr): Griselda Pastor (ondervoorzitter API-IPA), Michael Stabenow (lid van het Beheerscomité van API-IPA), Isabelle Hoberg (business manager wnd. Résidence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel), Didier Deweerdt (Ministerie van Defensie), Nagayo Taniguchi (ondervoorzitter API-IPA), Philippe Caroyez (lid van het Beheerscomité van het Résidence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel), Thomas Friedrich (lid van het Beheerscomité van API-IPA), Ann Cahill (Voorzitter API-IPA), Francoise Audag-Dechamps (voorzitter a.i. van het Directiecomité van de Federale overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister), Kris Van Haver (lid van API-IPA) en Hans de Bruijn (secretaris-generaal API-IPA).