19 okt 2017 14:18

Lancering van de European Disability Card in België: Handicap bewijzen wordt voortaan gemakkelijker aan de ticketbalie van instellingen voor cultuur, sport en vrijetijd

De European Disability Card is een Europees project gelanceerd door Europees Commissaris Marianne Thyssen. In België wordt de kaart gelanceerd door Federaal Staatssecretaris Zuhal Demir, Vlaams Minister Jo Vandeurzen, Waals Minister Alda Greoli, Minister van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) Céline Fremault en Minister van de Duitstalige Gemeenschap Antonios Antoniadis.


Europees Commissaris Marianne Thyssen reageerde:

 "Een handicap verdwijnt niet als mensen de grens oversteken. De Europese Commissie heeft de European Disability Card in het leven geroepen om gelijke toegang tot voordelen voor mensen met een handicap te waarborgen in musea, pretparken of sportcentra in alle deelnemende EU-landen. Ik feliciteer België als een van de eerste landen die de Europese kaart invoeren. Ik hoop dat veel andere landen binnenkort zullen volgen. Dit is een belangrijke stap naar een samenleving waaraan iedereen volwaardig kan participeren."

Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking legt uit:

“De European Disability Card past perfect in het Belgische beleid om personen met een handicap zoveel mogelijk aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen, zoals het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van personen met een handicap het vereist. Mensen met een handicap moeten immers zoals ieder ander naar culturele voorstellingen kunnen gaan, een pretpark of een museum kunnen bezoeken, naar sportwedstrijden kunnen gaan kijken, en ga zo maar verder. Vaak zijn daar aanpassingen of speciale maatregelen voor nodig. Deze Europese kaart maakt het gemakkelijker om op die aanpassingen en die maatregelen een beroep te kunnen doen omdat men met de kaart eenvoudig kan aantonen dat men erkend is als persoon met een handicap.”

Eenvoudigere toegang tot cultuur, sport en vrijetijd voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen dankzij de European Disability Card aantonen dat ze erkend zijn of ondersteuning krijgen bij een van de vijf Belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor hun integratie (FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ, PHARE en DSL).
Heel wat partners zoals Mini-Europa, de Grotten van Han en de Zoo van Antwerpen, maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. In de toekomst wordt dit nog uitgebreid.
Waals Minister Alda Greoli:

“Dit initiatief ondersteunen ligt me na aan het hart want toegang hebben tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding is niet enkel een evidentie en een recht, maar ook een essentiële factor voor sociale inclusie. Mijn wens is om zoveel mogelijk hinderpalen weg te werken voor personen met een handicap en zo hun deelname aan met maatschappelijk leven te vergemakkelijken en te verbeteren. Het “Plan Accessibilité 2017-2019”, in april dit jaar gelanceerd door Wallonië, bulkt van concrete maatregelen voor personen met een beperkte mobiliteit en gaat duidelijk deze richting uit. De European Disability Card is een bijkomende en aanvullende stap in dit streven naar inclusie. Door steeds meer dergelijke acties en initiatieven te ondernemen, zullen we een mentaliteitswijziging bereiken om de medeburger met zijn verschillen beter te aanvaarden.”


Vlaams minister Jo Vandeurzen:

“Het project van de European Disability Card past volkomen in de filosofie van de Vlaamse regering om personen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Nu is het van belang dat zoveel mogelijk mensen met een handicap, hun organisaties én de dienstverleners actief in de wereld van sport, cultuur en vrije tijd, op de hoogte zijn van de kaart en van de voordelen die ze biedt. Daarom doen we vandaag deze conferentie. We hebben er ook bewust voor gekozen om de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen met een handicap er gebruik van kunnen maken.”

 

Minister van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) Céline Fremault:


“Toegang tot cultuur, sport en vrijetijd is een prioriteit omdat deze activiteiten meer zijn dan louter vermaak, maar integraal deel uitmaken van de cultuur van elke mens. De European Disability Card valoriseert personen met een handicap als echte deelnemer aan cultuur en sport en geeft eveneens zichtbaarheid aan culturele, sportieve en recreatieve ruimtes die voordelen en aanpassingen aanbieden in functie van dit publiek. Deze kaart zal operationeel zijn in 8 landen van de Europese Unie en volwaardig bijdragen tot de inclusie van personen met een handicap in een Europa op mensenmaat dicht bij haar burgers.”

 

België is één van de acht EU-lidstaten die al deelnemen aan het pilootproject
Momenteel wordt het statuut van persoon met een handicap niet wederzijds erkend tussen EU-lidstaten. Dit maakt het moeilijk voor mensen met een handicap om in andere EU-landen van bepaalde voordelen te genieten. Hun nationale kaarten worden bijvoorbeeld niet altijd herkend. De European Disability Card probeert deze situatie te verbeteren. Dit pilootproject werd gelanceerd door de Europese Commissie met cofinanciering in acht Europese landen, waaronder België. De European Disability Card zal tegen januari 2018 ook in 7 andere Europese landen gelanceerd worden (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië), waar de houders van de kaart ook zullen kunnen genieten van talrijke voordelen.
Minister van de Duitstalige Gemeenschap Antonios Antoniadis:

“De European Disability Card is een stap in de goede richting. Ter herinnering, begin jaren 2000 lanceerde de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor personen met een handicap een project voor de Euregio Maas-Rijn dat EURECARD werd genoemd. De European Disability Card is in zekere zin het sluitstuk van deze inspanningen op Europees niveau. Op 28 EU-lidstaten doen er momenteel slechts 8 mee aan het project. We hopen dit in de nabije toekomst uit te breiden naar onze buurlanden en daarbuiten.“

 

Partners krijgen meer controle en zichtbaarheid voor hun initiatieven voor personen met een handicap
Vaak meldden mensen zich aan met doktersbriefjes, attesten van een bepaalde instelling of een parkeerkaart, wat voor de persoon achter de kassa niet altijd gemakkelijk te verifiëren was. De European Disability Card is een persoonlijke kaart met een pasfoto en is 5 jaar geldig. Ze is dus gemakkelijk te controleren. 
Hoewel heel wat musea, attractieparken en sportcentra al voordelen toekennen aan personen met een handicap is dit vaak weinig geweten. Zo’n 15% van de Belgische bevolking heeft een handicap dus de vraag naar aangepaste vrijetijdsbesteding is groot.
Aanbieders kunnen zich online inschrijven voor het project en ontvangen o.m. een label waarmee ze hun initiatieven voor personen met een handicap meer zichtbaarheid kunnen geven.
Partners hebben zelf de vrijheid om de aard van voordelen te bepalen waarvoor de European Disability Card gebruikt kan worden. Het kan gaan om reeds aangeboden of nieuwe voordelen voor personen met een handicap zoals kortingen, audiogidsen, voorbehouden (parkeer)plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven en zo meer.
Aanvragen van de European Disability Card

De European Disability Card wordt op aanvraag afgeleverd. Wie erkend is of hulp ontvangt via de FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ, PHARE of DSL kan de kaart aanvragen bij de respectieve instelling.

Het duurt na de aanvraag ongeveer vier weken vooraleer de kaart in de bus belandt.

Contact

Persdienst FOD Sociale Zekerheid
+32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ
Meer informatie:
Je kan alle informatie over het persmoment en de aansluitende conferentie vinden op: http://socialsecurity.belgium.be/nl/pers

Meer informatie over de European Disability Card vind je online: www.eudisabilitycard.be.

Informatie voor aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd is ook online beschikbaar: http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/european-disability-card.htm