21 mei 2013 17:15

Lancering van de website “Herdenking van de Eerste Wereldoorlog” van de federale regering en projectoproep met het oog op een subsidie of een labelisering

Op 21 mei zet de Belgische federale overheid de officiële website online rond de herdenking van de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België: www.be14-18.be. In het kader van het federaal herdenkingsprogramma 2014-2018 wordt eveneens een algemene projectoproep opgestart.

België neemt in de herdenking van de Eerste Wereldoorlog een centrale plaats in. Deze herdenking bestaat uit drie plechtigheden met internationale uitstraling:

  • Op 4 augustus 2014 wordt in Luik de invasie van België door Duitsland en de schending van de Belgische neutraliteit herdacht met als thema: de weerstand tegen de invasie.
  • Op 28 oktober 2014 wordt in Ieper en Nieuwpoort de slag bij Ieper herdacht met als thema: de weigering van de onderwerping en het onder water zetten van de Ijzervlakte.
  • Op 11 november 2018 wordt in Brussel de ondertekening van de wapenstilstand herdacht met als thema: het einde van de oorlog en de terugkeer naar de vrede en de heropbouw.

Naast deze plechtigheden zal de federale overheid ook deelnemen aan vier grote herdenkingsactiviteiten met internationale uitstraling die verband houden met markante feiten van de Eerste Wereldoorlog. Met die herdenkingen wil de federale regering de drie volgende thema’s in de kijker plaatsen: de collectieve herinnering en de overdracht naar de volgende generaties, het gezamenlijk streven naar een vreedzame toekomst en tot slot, solidariteit en partnerschap. Daarnaast zullen tijdens de ganse periode 2014-2018, op de verschillende bestuursniveaus van het land, culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke initiatieven genomen worden. 

Het Organisatiecomité voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog, dat wordt voorgezeten door de heer Paul Breyne, commissaris-generaal, en de heer Jean-Arthur Régibeau, adjunct-commissaris-generaal, start bovendien een projectoproep voor de toekenning van een subsidie en/of een labelisering. De projecten zullen geselecteerd worden op basis van hun herdenkingsdimensie, hun historische relevantie en hun federale dimensie. Zij moeten beantwoorden aan verschillende criteria zoals de algemene publieke dimensie, de valorisatie van het federaal patrimonium,  de meerwaarde, de duurzaamheid… De projecten (tentoonstelling, conferentie, historische reconstructie, website, publicatie of andere) kunnen worden ingediend door elke overheidsinstelling, vereniging, stichting, maatschappij, school of privépersoon. Zij zullen worden bestudeerd en geëvalueerd door het Organisatiecomité, na advies van een wetenschappelijk comité.

U vindt alle informatie op de website www.be14-18.be.

Volledige persdossier

Toespraak van de Eerste Minister

Meer informatie:
Paul Breyne
Commissaris-generaal 
Regentlaan 45-46
1000 Brussel
02/501 03 23
internationalnetwork1418@premier.fed.be