20 apr 2018 15:20

Lancering van vijf overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van vijf overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om:

  • de aankoop en exploitatie van een BELUX A400M Training Center, namelijk de aankoop van een Full Flight Simulator en een Loadmaster WorkStation Trainer A400M, evenals de noodzakelijke software en databanken, voor de operationele ondersteuning van het A400M tactisch transportvliegtuig
  • het sluiten van een raamovereenkomst in vier percelen voor de verwerving van munitie voor mortieren en artillerie (voor de wapensystemen 'onrechtstreeks vuur') via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  • de verwerving van munitie 90 mm van verschillende types voor de levensduur van het wapensysteem 'Armoured Infantry Vehicule' via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  • de verwerving van 198 'Cross-platform Remote Controlled Weapon Stations' met een meerjarige open overeenkomst voor technische assistentie via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  • een complementaire markt 2018-2028 voor de modernisering van de individuele bewapening: de verwerving van standaardwapens in twee posten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking