13 mrt 2020 19:36

Landbouw: bekrachtiging van koninklijke besluiten over verschuldigde bijdragen aan twee begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed dat twee koninklijke besluiten bekrachtigt over verschuldigde bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, en het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Het voorontwerp bekrachtigt de volgende koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel
  • het koninklijk besluit van 8 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Deze koninklijke besluiten moeten namelijk bekrachtigd worden door een wet in het jaar dat volgt op hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel en het koninklijk besluit van 8 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten