04 apr 2003 17:00

Landbouwfonds

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, van mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met landbouw en van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de overdracht naar het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest van het deel van de saldi van het Landbouwfonds, het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (*).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, van mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met landbouw en van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de overdracht naar het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest van het deel van de saldi van het Landbouwfonds, het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (*).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, van mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met landbouw en van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de overdracht naar het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest van het deel van de saldi van het Landbouwfonds, het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (*). (*) overeenkomstig de bijzondere wet van 13 juli 2001.