04 apr 2003 17:00

Landbouwramp

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) waarbij de schade aan bepaalde teelten wordt erkent als landbouwramp, door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van meerdere gemeenten. De geografische omvang van de ramp wordt afgebakend en de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld.

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) waarbij de schade aan bepaalde teelten wordt erkent als landbouwramp, door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van meerdere gemeenten. De geografische omvang van de ramp wordt afgebakend en de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld.

De acht volgende gemeenten worden bijgevoegd aan de lijst die goedgekeurd werd door het koninklijk besluit van 9 augustus 2002. - Lessines - Mont-de-l'Enclus - Gavere - Zelzate - Zingem - Anzegem - Avelgem - Spiere-Helkijn