22 okt 2010 13:09

Landsverdediging

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van bijkomende beschermingsmiddelen tegen radiogestuurde explosieven en bommen.

Radiogeleide projectielen en bommen worden steeds meer gebruikt en vormen een reëel gevaar voor de Belgische strijdkrachten, onder andere in Afghanistan. De overheidsopdracht komt tegemoet aan een structurele behoefte aan stoorzenders (electronic counter measures) met toebehoren, materieel en dienstprestaties.