25 jul 2008 12:45

Landsverdediging

Afsluiting van twee overheidsopdrachten voor het ministerie van Landsverdediging

Afsluiting van twee overheidsopdrachten voor het ministerie van Landsverdediging


De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om volgende overheidsopdrachten af te sluiten: 

  • een meerjarige overeenkomst (2009-2012) voor leveringen en een meerjarige overeenkomst voor diensten afgesloten met de Amerikaanse regering om de logistieke ondersteuning te verzekeren van de wapensystemen en -subsystemen die de United States Air Force (USAF) en de Belgische Luchtcomponent gebruiken
  • een meerjarige overeenkomst (2009-2011) om elektriciteit te leveren aan de kwartieren van Landsverdediging in het Vlaams Gewest, volgens een procedure van openbare aanbesteding met Europese bekendmaking.