18 nov 2011 12:56

Landsverdediging

Overheidsopdracht voor de bevoorrading van bommen

Overheidsopdracht voor de bevoorrading van bommen

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toelating om een Letter of offer and acceptance met de Amerikaanse overheid te sluiten voor de bevoorrading van 60 lucht-grondwapens voor de F16-vloot.
Het gaat om general purpose bombs uit de groep joint direct attack munition